Goud                                  

 
       Menu Goudmijnen    
 
    Wat is goud

  Goudmijnen

Gouden sieraden

Goudliefhebber

Goudmijn zijn mijnen waar je goud kunt vinden. Als een goudmijn helemaal is uitgegraven, is de mijn''uitgeput''.

Goudmijnen komen in verschillende werelddelen voor, maar vooral in: Amerika, Azie en Afrika.

Gewoonlijk komt goud voor als fijne korrels, verspreid in een gesteente,of als ontzichtbaar goud.

Het goudzoekers leven is erg gevaarlijk. Ieder moment kan de mijn instorten. Maar het is ook erg schadelijk voor je longen.

    Een filmpje van een goudzoekers spelletje: